Arbetsmarknadskunskap i Växjö för åk 9 på VEAB

Vad händer om 163 dagar? (Slutdatum för valet till gymnasiet). Varför går du i skolan?

 Utbildning är allt viktigare i framtiden, att kunna söka information likaså. Din attityd till att söka och få ett arbete utvecklas redan i skolan och ett sommarjobb är en viktig referens. Dina ämnen i skolan är viktiga! Matematik, språk m.fl. Vad efterfrågas på arbetsmarknaden? Vilka yrken är bristyrken idag och på sikt? Inom energi- och teknikbranschen - vilka bristyrken finns där? Vad gör en ingenjör? Vilken teknik finns runt om oss och vad händer om vi blir utan el? I ett världsperspektiv - stor del av världens befolkning har brist på elektricitet och rent vatten - vilka nya tekniker kan förändra den bilden? Du kan bidra till att utveckla och kunna förändra världen i framtiden.

Ny teknik förändrar världen och efterfrågan ökar av kvalificerad arbetskraft. Alla områden och branscher blir mer teknikintensiva. Inom vården, pedagogiska yrken, industrier där det också råder brist på arbetskraft som exempel.

Dessa frågor ställdes av Ted och Andreas, ECC, Energy Competence Center från Västerås som föreläste om arbetsmarknadskunskap för 600 elever i åk 9. Teknik är en framtidsbransch. Det kommer att fattas 50 000 ingenjörer i Sverige 2030 (SCB) samtidigt som ungdomar vet väldigt lite om tekniska yrken.

 

.

 

 

 

Skrivet av: 
Mona Jonsson
Kommun: 
Kronoberg
Område: 
Grundskolor