Arbetsuppgifter inom vårdyrken testas av elever i åk 8 på upplevelsecenter KTC

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

För att få veta lite mer om vad som ingår och vad man kan arbeta med inom vårdyrken får eleverna testa olika tekniker och lyssna till information. Både män och kvinnor anställda på olika vårdinrättningar visar och berättar om sina arbetsuppgifter.

I vård och omsorg används IT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att lära sig hantera dessa.

Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.
 

Skrivet av: 
Mona Jonsson
Kommun: 
Växjö
Område: 
Grundskolor