I Hässleholm lyfter man vikten av Praktik, studiebesök och föreläsningar

I Hässleholm lyfter man vikten av att ungdomar får möjlighet att göra praktik, studiebesök och får träffa representanter från arbetslivets olika branscher, samt hur samverka.nu kan underlätta detta arbete.

"Ungdomarna behöver förebilder, motivation, nätverk och möten med andra typer av människor - allt som kan berika och stärka dem i deras framtida val av utbildning och yrken" säger Andreas Roxhag samordnare för SSA-arbetet i Hässleholms kommun.

SSA ingår i projektet Framtidens teknikutbildningar i Hässleholm, som är en del av ett EU-projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

http://www.hassleholm.se/naringsliv-och-arbete/samverkan-skola-arbetsliv.html

http://www.hassleholm.se/nyheter/alla-nyheter/nyheter/2017-05-22-ssa-samverkan-skola---arbetsliv.html

Roxhag
Skrivet av: 
Patrick Aspling
E-post: 
info@samverka.nu