Regeringen vill införa obligatorisk prao i högstadiet

Utbildningsminister Gustav Fridolin meddelar i dag (12/6) att regeringen vill återinföra obligatorisk prao i grundskolan och specialskolan. Syftet är att ge alla högstadieelever jämlika möjligheter att prova på ett yrke och få konkreta erfarenheter och kunskaper om arbetslivet som stöd inför framtida val av utbildning och yrkesinriktning.

Läs hela pressmeddelandet här: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-vill-infora...

De nya bestämmelserna om obligatorisk prao avses föreslås i en kommande lagrådsremiss och avses träda i kraft den 1 juli 2018.

Pressmeddelande
Skrivet av: 
Patrick Aspling
E-post: 
info@samverka.nu