PUL

Vi får en del frågor om PUL (personuppgiftslagen). Vilka personuppgifter vi hanterar, i vilket syfte och hur vi hanterar dem. Här nedan reder vi ut detta.

Vilka uppgifter hanterar vi?
Vi hanterar elevers namn, klass, skola, personnummer och i vissa fall epostadress. När en praktikbokning görs lagras också information om pratikplatsens namn och datum.

Varför hanterar vi dessa uppgifter?
Namn, klass, skola och personnummer behövs för att skapa en unik användare på samverka och för att kunna sortera eleverna i rätt klasser och skolor. Epostadressen hanteras endast för elever som ska ha möjlighet att själv boka praktikplatser, samt för skolor/klasser som vill kunna skicka ut elevens praktikkort med epost. Då krävs epostadressen för att logga in och för att ha en mottagaradress att skicka praktikkortet till.

Vem har tillgång till personuppgifterna?
Endast systemadministratören och praktikansvarig på din skola har tillgång till personuppgifterna.
Vi delar aldrig med oss av personuppgifter vi hanterar till någon annan! Inte i något syfte.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Det är alltid kommunen/skolan som är personuppgiftsansvarig. Varje kommun/skola skriver ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med www.samverka.nu eftersom vi hanterar kommunens/skolans personuppgifter. Vill du se vad som står i detta personuppgiftsbiträdesavtal kan du klicka här (pdf).

Länk till denna sida ligger i sidfoten.