Om Samverka.nu

Samordning
Samverka.nu är ett modernt verktyg för att samordna dina arbetslivskontakter. På vår webbplats kan du samla information om praktikplatser, studiebesök och föreläsningar. Besökarna kan bidra med egen information i form av artiklar och praktikrapporter. Allt blir sökbart och visas på webbplatsen. Elever, föräldrar, pedagoger och arbetsplatser får en gemensam mötesplats för samverkan och information.

Varför synliggöra samverkan?
Samverkan mellan skola och arbetsliv kan ge stora vinster för både elever och arbetsplatser. Eleverna får viktig erfarenhet av att vara ute på en ”riktig” arbetsplats och arbetsplatserna får möjlighet att skapa en personlig relation till potentiella kunder och framtida medarbetare. 

Praktikbokning
Samverka.nu erbjuder ett mycket uppskattat praktikbokningssystem med funktionalitet som utvecklats i nära samarbete med praktikbokare runt om i landet. Du får tillgång till många användbara funktioner samtidigt som du har full kontroll över informationen i systemet.

Eleverna kan boka själv
Vi erbjuder flera olika sätt för eleverna att boka praktikplatser. Det är du som praktikansvarig som väljer vilket/vilka sätt som ska användas.
• Eleven bokar via praktikansvarig.
• Eleven bokar själv en praktikplats.
• Eleven skickar in en ”önskelista” med rangordnade praktikplatser.
• Eleven skickar in uppgifter om en praktikplats de själv ordnat.

Överskådliga klasslistor
Alla dina bokningar samlas i ”klasslistan”. Därifrån kan du skicka ut praktikkort med epost till arbetsplatser och elever med en knapptryckning. Har du använt samverka flera terminer så har du tillgång till elevernas historik. Du kan alltså se var eleven gjort praktik föregående terminer.

Avtal
Samverka tecknar oftast avtal med hela kommuner eftersom den största vinsten för alla parter ligger i att få en samlingsplats för samverkan mellan skolan och arbetslivet. Årsavgiften beräknas på antalet invånare i kommunen. Ingen vinst plockas ut. Alla intäkter används till drift, support och utveckling av webbplatsen.

Drift och support
I årsavgiften ingår drift och support som administreras av Region Västerbotten. Supporten bygger på att varje kommun har någon som är ansvarig för supporten till användarna i den egna kommunen. Alla kommunansvariga har i sin tur tillgång till support via Region Västerbotten. Det är också möjligt att få gratis utbildning på den egna orten. Enda kostnaden är resa och eventuell hotellkostnad för utbildaren. 


Läs mer om webbplatsens funktioner här: www.samverka.nu/hjalp


Behöver din region eller kommun en liknande tjänst?

Kontakta:

Ann-Britt Lidén
Chef Mediacenter Västerbotten
Processledare samverka.nu
070-521 65 77
ann-britt.liden@samverka.nu

Patrick Aspling
Ansvarig drift, support samverka.nu
073-83 60 584
patrick.aspling@samverka.nu 

www.samverka.nu