Om Samverka.nu

Samordning
Samverka.nu är ett modernt verktyg för att samordna dina arbetslivskontakter. På vår webbplats kan du samla information om praktikplatser, studiebesök och föreläsningar. Besökarna kan bidra med egen information i form av artiklar och praktikrapporter. Allt blir sökbart och visas på webbplatsen. Elever, föräldrar, pedagoger och arbetsplatser får en gemensam mötesplats för samverkan och information.

Varför synliggöra samverkan?
Samverkan mellan skola och arbetsliv kan ge stora vinster för både elever och arbetsplatser. Eleverna får viktig erfarenhet av att vara ute på en ”riktig” arbetsplats och arbetsplatserna får möjlighet att skapa en personlig relation till potentiella kunder och framtida medarbetare. 

Praktikbokning
Samverka.nu erbjuder ett mycket uppskattat praktikbokningssystem med funktionalitet som utvecklats i nära samarbete med praktikbokare runt om i landet. Du får tillgång till många användbara funktioner samtidigt som du har full kontroll över informationen i systemet.

Eleverna kan boka själv
Vi erbjuder flera olika sätt för eleverna att boka praktikplatser. Det är du som praktikansvarig som väljer vilket/vilka sätt som ska användas.
• Eleven bokar via praktikansvarig.
• Eleven bokar själv en praktikplats.
• Eleven skickar in en ”önskelista” med rangordnade praktikplatser.
• Eleven skickar in uppgifter om en praktikplats de själv ordnat.

Överskådliga klasslistor
Alla dina bokningar samlas i ”klasslistan”. Därifrån kan du skicka ut praktikkort med epost till arbetsplatser och elever med en knapptryckning. Har du använt samverka flera terminer så har du tillgång till elevernas historik. Du kan alltså se var eleven gjort praktik föregående terminer.

Avtal
Vi tecknar oftast avtal med hela kommuner eftersom den största vinsten för alla parter ligger i att få en samlingsplats för samverkan mellan skolan och arbetslivet. Årsavgiften beräknas på antalet invånare i kommunen. Från och med 2015 finns också möjlighet för enskilda skolor att teckna avtal med samverka.nu. Kontakta oss för mer information. I årsavgiften ingår både drift, backup och support.


Läs mer om webbplatsens funktioner här: www.samverka.nu/hjalp


Behöver ni en liknande tjänst?

Kontakta:
Patrick Aspling
Ansvarig drift, support samverka.nu
073-83 60 584
patrick.aspling@samverka.nu