Om Samverka.nu

Samverka.nu är en webbplats som underlättar och synliggör samverkan mellan näringsliv/arbetsliv och skola. Här kan arbetsplatser, företag och skolor presentera sin verksamhet. Detta underlättar möjligheterna för ungdomar att få god kännedom om näringslivet och arbetslivet för att på bästa sätt kunna styra sina livsval och karriärvägar. Samtidigt koncentreras näringslivets kontakter med olika skolor och utbildningar till en gemensam ingång.

Samverka.nu har även ett modernt praktikbokningssystem som täcker behovet från grundskola upp till vuxenutbildning.

Elever kan skriva praktikrapporter, artiklar och företagspresentationer. Samverka.nu kan sammanfattas som en webbplats för företagsamhet och entreprenörskap samt en mötesplats mellan skola och näringsliv/arbetsliv.

Vill du veta mer? Se filmen om samverka.nu:

Läs mer om webbplatsens funktioner här: http://www.samverka.nu/hjalp

Region Västerbotten driftar och utvecklar samverka.nu i samråd med de kommuner som använder sig av tjänsten. Verksamheten är "icke kommersiell" och användarna delar på de faktiska driftskostnaderna.

Behöver din region eller kommun en liknande tjänst?

Kontakta:

Ann-Britt Lidén Chef Mediacenter Region Västerbotten
070-521 65 77
ann-britt-liden@samverka.nu 

Patrick Aspling Konsult drift, support, utveckling samverka.nu
073-83 60 584
patrick.aspling@samverka.nu